Християнството е учение

Когато разсъждаваме за същността на християнството не бива да забравяме, че освен многото други характеристики християнството е и учение. Нямаше как да повярваме в Бог, ако не бяхме чули думите на някой проповедник, който да ни разкрие Господният план за спасение. Нямаше как да вникнем в Божието Слово, за да разберем състоянието на сърцето си,Продължете с четенето на „Християнството е учение“

Изворите на живота и болестта на сърцето

Понятието „сърце” заема централно място в художествената литература, философските трудове и религията на всички народи. Неизследимо множество музикални творби възпяват терзанията, изборите и въжделенията на човешкото сърце. Сърцето е изключително важно (изворите на живота извират от него, заявява мъдрецът в книгата Притчи) и именно заради неговата значимост ние трябва да си отговорим на въпроса какво вПродължете с четенето на „Изворите на живота и болестта на сърцето“

Благодатта побеждава мъртвата религия. Как да избегнем взаимното изтребление?

Мъртвата религия представя спасението като система от спазване на правила. В мъртвата религия ритуалите и навиците заместват истинското откровение, което се съдържа в живата вяра и по този начин хората биват отклонявани от истината на Евангелието.Тези ритуали са наложени от хора и са придобили вид на християнски практики, но всъщност са езически закон, оформящ едноПродължете с четенето на „Благодатта побеждава мъртвата религия. Как да избегнем взаимното изтребление?“

Новият световен ред срещу Божието царство

Този, който не притежава мъдростта да разпознава белезите на времето със сигурност ще повтори грешките на миналите поколения. Обикновено постфактум, от дистанцията на времето, използвайки инструментариума на историческата наука, ние хората тълкуваме значението на минали периоди, но сякаш нямаме достатъчно разум, за да разпознаем процесите, които се случват в настоящето. Събитията изпреварват възможността ни даПродължете с четенето на „Новият световен ред срещу Божието царство“

Първата реакция на истината е омраза

Първата реакция на истината е омраза. (Тертулиан) Човешкото възприятие за добро не е непременно добро според критериите на Бог. „… Защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.“ (Лука 16:15) Тези думи на Исус разкриват диаметрално противоположната оценъчна система, в която Господ ни предизвиква да функционираме. Ако ние сме последователи наПродължете с четенето на „Първата реакция на истината е омраза“

Маските и святата целувка

Натискът гражданите да носят маски и да бъдат ограничавани в правото си да се събират, в условия на мнима пандемия (статистиката за заболелите от Ковид-19, видяна през окуляра на здравия разум, а не на медийната манипулация, показват, че реалния брой на заболелите и умрелите с вируса не дават основание за паника), говори за опит отПродължете с четенето на „Маските и святата целувка“

Любовта към ближния изпълнява закона

Важно е да изповядваме правилна библейска доктрина, за да не сме заблудени по отношение на нашата вяра, но не по-маловажно е и да изявяваме на практика посланието за любовта на Бог. Божията любов е разкрита в жертвата на Исус и ние трябва да бъдем проводници на тази любов, като част от християнското откровение, послание иПродължете с четенето на „Любовта към ближния изпълнява закона“

Подготовка за предстоящото гонение

Дори и без силно развити духовни сетива, заради случващото се в света около нас, християнинът все по-често започва да усеща неотложността на времето. Напрежението витае във въздуха. Моралът се разпада. Политически, икономически, социални, етнически, здравни, религиозни кризи препускат с бесни темпове и заплашват да взривят крехкия обществен мир. Дори най-заклетите оптимисти вече допускат, че съществуваПродължете с четенето на „Подготовка за предстоящото гонение“

Църквата и социалното дистанциране: единство с идола или с Бога?

В същността на вярата в Христос е борбата за свобода на човешката личност. Ако като християни се съгласяваме с тиранията и робството под предлог, че във всички случаи покорството към управляващите е богословски оправдано, на практика ние заемаме позиция, която е в съгласие с волята на врага. Ако като християни се покоряваме на властта тогава, когатоПродължете с четенето на „Църквата и социалното дистанциране: единство с идола или с Бога?“

Здравната система на Вавилон

Болният човек е уязвим. Сблъсъкът със страданието преобръща целият му свят. Мечтите са се изгубили в болката, душевните сетива са притъпени, радостите са заместени от скръб. Болният човек има една основна нужда – нуждата да оздравее, за да продължи да живее пълноценно. Болният човек е уязвим, а уязвимият човек е по-готов да тръгне по път,Продължете с четенето на „Здравната система на Вавилон“

Create your website with WordPress.com
Get started