Красотата на християнката

Учението на Христос се отнася до всяка област от живота ни като християни. За да израстваме в благодатта и във вярата, е жизнено необходимо да го приемем и приложим на практика. В тази връзка посланията на апостолите, които регулират правилното функциониране на църквата, регламентират и функциите на различните представители на общността, в това число иПродължете с четенето на „Красотата на християнката“

Феминизъм и Църквата на Новия Завет

Божието Слово има силата да предизвиква криза в сърцата на хората. Душевният дискомфорт често е причинен от това, че човеците „обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли“ (Йоан 3:19). Като новозаветни вярващи, ние отчаяно се нуждаем от промяна, за да не бъдем причислени към „обичащите тъмнината“. Тази промяна е възможна тогава, когатоПродължете с четенето на „Феминизъм и Църквата на Новия Завет“

Create your website with WordPress.com
Get started