Непознатата любов

Глава 13 от Първото послание на апостол Павел до коринтяните е известна още и като „Химн на любовта“. Написаното в нея е толкова красиво и възвишено, че понякога забравяме какво е неговото практично приложение в ежедневието ни. Любовта е представена по такъв небесно чист и завладяващ начин, че ни е трудно да си представим какПродължете с четенето на „Непознатата любов“

Надежда във времето на отстъпление

Хората стават объркани, отчаяни и депресирани когато в света около тях се случват драматични събития. Както отделния човек, така и цели общества изпитват усещането за безпътица и тази тенденция се усилва във време на войни, икономически колапси, епидемии, природни бедствия и т.н. Историята познава множество събития с изключително тежки последици, но също така историята (акоПродължете с четенето на „Надежда във времето на отстъпление“

Първата любов

Любовта свързва всичко в съвършенство четем в 3-та глава на книгата Колосяни. За съжаление обаче трябва да признаем, че темата за практичното проявление на любовта в живота на някои от нас не е на дневен ред, защото с течение на времето сме се уморили да обичаме другите. Придобитите знания през годините и горчивият опит от трудните взаимоотношения,Продължете с четенето на „Първата любов“

Божият гняв

Често слушаме проповеди за любовта на Бог, но като че ли не знаем много за Божия гняв. Една от причините тази тема да е малко изследвана е свързана с факта, че в този забързан свят хората в църквите имат нужда от насърчение, а не от допълнително стресиране. Ако разсъждаваме по този начин обаче рискуваме даПродължете с четенето на „Божият гняв“

Кратък поглед към края на историята

Библията ни учи, че историята има начало и край. Като част от цялото творение началото, краят и всичко, което се случва между тях се намират изцяло във волята на Създателя на времето. По тази причина всяко едно събитие е изпълнено със смисъл и цел, превръщащи историята в сцена, на която се развива сюжет пропит сПродължете с четенето на „Кратък поглед към края на историята“

„Да бъде моята воля!“

Когато човек живее единствено за себе си беззаконието се умножава. Когато беззаконието се умножава любовта на мнозинството охладнява; хората не общуват искрено помежду си и се отдалечават един от друг все повече и повече. В този процес на разруха в обществото човешкият характер деградира, ставайки все по-независим от Бога, и все по-зависим от греха иПродължете с четенето на „„Да бъде моята воля!““

Връщане на християните към християнството

Темата за връщането на християните към християнството е особено актуална днес, защото в съвременната църква повсеместно се забелязва един процес на отклоняване от същността на християнската вяра. Въпреки този процес, върху истинските вярващи продължава да тежи отговорността да се придържат към учението на Христос. За нас всъщност не е толкова трудно да се върнем къмПродължете с четенето на „Връщане на християните към християнството“

Още за силата на Господната молитва

Силата на Господната молитва се състои в дълбочината на смисъла ѝ. С няколко изречения Исус учи своите ученици как да се молят, като по този начин ги екипира с безпрецедентна духовна сила и зрялост. Имайки предвид, че Християнството е и учение, Учителят в продължение на три години и половина преподава на учениците Си и множествоПродължете с четенето на „Още за силата на Господната молитва“

Християнството е учение

Когато разсъждаваме за същността на християнството не бива да забравяме, че освен многото други характеристики християнството е и учение. Нямаше как да повярваме в Бог, ако не бяхме чули думите на някой проповедник, който да ни разкрие Господният план за спасение. Нямаше как да вникнем в Божието Слово, за да разберем състоянието на сърцето си,Продължете с четенето на „Християнството е учение“

Изворите на живота и болестта на сърцето

Понятието „сърце” заема централно място в художествената литература, философските трудове и религията на всички народи. Неизследимо множество музикални творби възпяват терзанията, изборите и въжделенията на човешкото сърце. Сърцето е изключително важно (изворите на живота извират от него, заявява мъдрецът в книгата Притчи) и именно заради неговата значимост ние трябва да си отговорим на въпроса какво вПродължете с четенето на „Изворите на живота и болестта на сърцето“

Create your website with WordPress.com
Get started