Кратък поглед към края на историята

Библията ни учи, че историята има начало и край. Като част от цялото творение началото, краят и всичко, което се случва между тях се намират изцяло във волята на Създателя на времето. По тази причина всяко едно събитие е изпълнено със смисъл и цел, превръщащи историята в сцена, на която се развива сюжет пропит сПродължете с четенето на „Кратък поглед към края на историята“

„Да бъде моята воля!“

Когато човек живее единствено за себе си беззаконието се умножава. Когато беззаконието се умножава любовта на мнозинството охладнява; хората не общуват искрено помежду си и се отдалечават един от друг все повече и повече. В този процес на разруха в обществото човешкият характер деградира, ставайки все по-независим от Бога, и все по-зависим от греха иПродължете с четенето на „„Да бъде моята воля!““

Връщане на християните към християнството

Темата за връщането на християните към християнството е особено актуална днес, защото в съвременната църква повсеместно се забелязва един процес на отклоняване от същността на християнската вяра. Въпреки този процес, върху истинските вярващи продължава да тежи отговорността да се придържат към учението на Христос. За нас всъщност не е толкова трудно да се върнем къмПродължете с четенето на „Връщане на християните към християнството“

Още за силата на Господната молитва

Силата на Господната молитва се състои в дълбочината на смисъла ѝ. С няколко изречения Исус учи своите ученици как да се молят, като по този начин ги екипира с безпрецедентна духовна сила и зрялост. Имайки предвид, че Християнството е и учение, Учителят в продължение на три години и половина преподава на учениците Си и множествоПродължете с четенето на „Още за силата на Господната молитва“

Християнството е учение

Когато разсъждаваме за същността на християнството не бива да забравяме, че освен многото други характеристики християнството е и учение. Нямаше как да повярваме в Бог, ако не бяхме чули думите на някой проповедник, който да ни разкрие Господният план за спасение. Нямаше как да вникнем в Божието Слово, за да разберем състоянието на сърцето си,Продължете с четенето на „Християнството е учение“

Изворите на живота и болестта на сърцето

Понятието „сърце” заема централно място в художествената литература, философските трудове и религията на всички народи. Неизследимо множество музикални творби възпяват терзанията, изборите и въжделенията на човешкото сърце. Сърцето е изключително важно (изворите на живота извират от него, заявява мъдрецът в книгата Притчи) и именно заради неговата значимост ние трябва да си отговорим на въпроса какво вПродължете с четенето на „Изворите на живота и болестта на сърцето“

Благодатта побеждава мъртвата религия. Как да избегнем взаимното изтребление?

Мъртвата религия представя спасението като система от спазване на правила. В мъртвата религия ритуалите и навиците заместват истинското откровение, което се съдържа в живата вяра и по този начин хората биват отклонявани от истината на Евангелието.Тези ритуали са наложени от хора и са придобили вид на християнски практики, но всъщност са езически закон, оформящ едноПродължете с четенето на „Благодатта побеждава мъртвата религия. Как да избегнем взаимното изтребление?“

Новият световен ред срещу Божието царство

Този, който не притежава мъдростта да разпознава белезите на времето със сигурност ще повтори грешките на миналите поколения. Обикновено постфактум, от дистанцията на времето, използвайки инструментариума на историческата наука, ние хората тълкуваме значението на минали периоди, но сякаш нямаме достатъчно разум, за да разпознаем процесите, които се случват в настоящето. Събитията изпреварват възможността ни даПродължете с четенето на „Новият световен ред срещу Божието царство“

Първата реакция на истината е омраза

Първата реакция на истината е омраза. (Тертулиан) Човешкото възприятие за добро не е непременно добро според критериите на Бог. „… Защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.“ (Лука 16:15) Тези думи на Исус разкриват диаметрално противоположната оценъчна система, в която Господ ни предизвиква да функционираме. Ако ние сме последователи наПродължете с четенето на „Първата реакция на истината е омраза“

Любовта към ближния изпълнява закона

Важно е да изповядваме правилна библейска доктрина, за да не сме заблудени по отношение на нашата вяра, но не по-маловажно е и да изявяваме на практика посланието за любовта на Бог. Божията любов е разкрита в жертвата на Исус и ние трябва да бъдем проводници на тази любов, като част от християнското откровение, послание иПродължете с четенето на „Любовта към ближния изпълнява закона“

Create your website with WordPress.com
Get started