Красотата на християнката

Учението на Христос се отнася до всяка област от живота ни като християни. За да израстваме в благодатта и във вярата, е жизнено необходимо да го приемем и приложим на практика. В тази връзка посланията на апостолите, които регулират правилното функциониране на църквата, регламентират и функциите на различните представители на общността, в това число иПродължете с четенето на „Красотата на християнката“

Create your website with WordPress.com
Get started