Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Членство

Християнски мисионерски център е служение на Евангелието на Господ Исус Христос, състоящо се от вярващи, които изповядват, че Исус е Господ, и вярват, че Бог Го е възкресил от мъртвите. Нашата цел е да живеем Христово учение, и да разпространяваме тази добра вест, за спасение чрез Христос.

Служението ни няма формално членство.

За да станете членове е нужно да присъствате физически на нашите събрания и да участвате в живота на църквата – богослужебни събрания, молитва, общение, служене, мисия.

Подобно лично участие, естествено, е невъзможно за много вярващи, които слушат и четат нашите проповеди чрез интернет или по друг начин. В този случай можете да участвате в служението дистанционно като подпомгате нашата дейност, благоворителна и просветителска, чрез молитва и финансови дарения. Разбира се, ще се радваме да ни пишете, да оставите коментар в интернет, да се обадите по телефона.

„Членството“ в ХМЦ, лично или дистанционно, предполага и да с споделяте нашите послания с други, за да ги направите съпричастни на учението и на служението, което Бог ни е поверил.

На практика членството е духовно, въпрос на общение и приятелство – първо с Бога, чрез вяра в Исус Христос, второ, чрез обич и отношение към братята и към ближния. Доколкото това се осъществява чрез контакти, било лично, било чрез технически средства, членството бива доказано и утвърдено от Светия Дух и от общността.

„Прекратяването на членството“ е всъщност лишаване от общение. Това е крайна мярка, която се взима като форма на дисциплиниране на участници, които не зачитат Библията, Господа и Божия ред. В някои случаи някои хора сами се изключват от общение и предпочитат да тръгнат по друг път.

Ако вие редовно следите нашата дейност и ни подкрепяте морално, с молитва или със средства, и разпространявате това, което проповядваме от Библията, то Вие сте част от нашата общност.

С пожелание за Божиите и благословения!

%d блогъра харесват това: