Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Дарения

Ангел Баудич

Вашите дарения помагат да продължим нашето служение и дейности

Начин 1

Пратетете пощенски запис на името на Ангел Францов Баудич на адрес: Видин 3700, ул. Бдин 60. Дарението пратено до него, с указание, че е за ХМЦ, ще стигне до църквата и служението. За връзка с него по телефона: +359 892961790. За дарения онлайн, през интернет, или по сметка, се обадете или му пишете на електронен адрес: afb@abv.bg. Ще направим нужното да Ви улесним, за да направите Вашето дарение.

Начин 2

В брой, когато събираме дарения по време на нашите събрания или в офиса, след като се обадите предварително (Видин, ул. Бдин 60).

Библейски стих за даването

Второ Коринтяни 9:7
Всеки <да дава> според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

Бележка: Християнски мисионерски център е вероизповедна общност, която не е регистрирано юридическо лице и деловите въпроси на служението се решават чрез упълномощаване на отговорни физически лица.

Доброволните дарения се използват за посрещане нуждите на служението. Решенията за разпределяне на дарените средства се взимат от лидерския екип, като в основата е отговорно и добро настойничество съгласно новозаветното учение и употреба на наличните средства за целите на Евангелието.


Видение?! Ако имам пари за какво ми е видение?

Пламен, преди десетина години


Запазете час за консултация

%d блогъра харесват това: